Kurumsal

Firmamız, geleneksel hurdacılık zihniyetinden sıyrılarak atık yönetimine güncel yasal düzenlemeler çerçevesinde ve modern yöntemlerle işleyişini sürdürmektedir.

HEDEFİMİZ

Hurdacılık sektörünü modernize etmek için tüketiciye yönelik faaliyetlerden, büyük çaplı tesislere kadar çok çeşitli teknolojiler ve programlar geliştirilmektedir. Bu programlarda tüketici bilinç düzeyinin geliştirilmesi önemli bir hedef olarak ele alınmalıdır.

Hurda geri kazanım programı veya hurdacılık sektörü, genel olarak malzemenin ayrılışını (gerek kaynağında, gerekse toplama atık içinden), malzemelerin işlemden geçirilmesini geri kazanılabilir maddelerin pazarlanmasını, satışını ve bu malzemelerin yeniden ikincil malzemelerden yapılan ürünler haline dönüştürülmesini kapsamaktadır. Bu işlemler zinciri uzun ve meşguliyet isteyen, aynı zamanda malzemelerin doğru teşhisi için bilgi donanımı gerekmektedir.

Hızla gelişin teknolojinin beraberinde getirdiği hızla eskiyen ve hurda durumuna düzen ürün miktarındaki artış ile tabii kaynakların sınırsız olmadığı ve dikkatli kullanılmadığı taktirde bir gün bu kaynakların tükeneceği göz önüne alındığında hurda ve atık kontrolünün öneminin anlaşılabileceğini ümit ederek, bu bilinci tüm insanlara aşılamak amacıyla yolumuza devam ediyoruz…