Tehlikesiz Atık Toplama / Ayırma

Hurda Metallerin Yerine Alımı / Kesimi ve Satışı
Mayıs 19, 2020

Mevcut materyalden en yüksek verimde faydalanılması gerekliliğinin bilincinde olarak, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nden almış olduğumuz “Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Belgemiz” kapsamında mevzuat yükümlülüklerine uygun şekilde tasarlanmış 3000 m² lik alanda toplama-ayırma faaliyetimizi sürdürmekteyiz.

Tehlikesiz nitelikteki atıkları üretim tesislerindeki biriktirmeler hariç olmak üzere, kaynağında ayrı toplama önceliğiyle atık üreticilerinden alıyor, tesisimizde cins ve özelliklerine göre tasnifini yaparak satışa sunmak üzere stoklama sahamızda depoluyoruz. Böylece üretimde yeni hammadde alınmasına yönelik gerekliliği minimize ediyoruz.

İznimiz kapsamındaki söz konusu tehlikesiz atıklar, sanayi tesislerinde büyük hacimde oluşan; atık çelik ve paslanmaz çeşitleri, atık demir ve çeşitleri, saç hurdası ve çeşitleri, alüminyum malzeme ve çeşitleri, bakır-bronz-pirinç atıkları, krom atığı, nikel atığı, çinko atığı ve diğer metal çeşitleri ile kablo, ahşap ve plastik atıklarıdır.